ΕΤΑΙΡΕΙΑ


H εταιρεία μας λειτουργεί με νέες μεθόδους συνεργασίας, μέσα από τις σύγχρονες αρχές της οργάνωσης, του προγραμματισμού και του μοντέρνου marketing, επιδιώκοντας την άριστη συνεργασία με τους πελάτες της και στοχεύοντας στην εξασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης και εξυπηρέτησης των πελατών της.

H εταιρεία μας λειτουργεί με νέες μεθόδους συνεργασίας, μέσα από τις σύγχρονες αρχές της οργάνωσης, του προγραμματισμού και του μοντέρνου marketing, επιδιώκοντας την άριστη συνεργασία με τους πελάτες της και στοχεύοντας στην εξασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης και εξυπηρέτησης των πελατών της

Μοντέρνες αντιλήψεις και ιδέες - χαμηλές τιμές - υψηλή ποιότητα - σεβασμός στον πελάτη, είναι μερικοί από τους όρους τους οποίους εφαρμόζει η εταιρεία μας προς όλους τους πελάτες.

Η φήμη της τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό βασίζεται κατά πολύ μεγάλο μέρος στην υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της, που είναι καλούπια μολύβδου, κράμματα μολύβδου, scrap πολυπροπυλενίου και σκάγια σε διαφορετικές διαμέτρους και σε όποια ποσότητα.