ΜΟΛΥΒΔΟΣ


Χημικό μεταλλικό στοιχείο.

Σύμβολο: Pb  |  Ατομικός αριθμός: 82  |  Ατομικό βάρος: 207,19  |  Αριθμός οξείδωσης: +2 +4  |  Σημείο τήξης: 327,3  |  Σημείο ζέσης: 1750  |  Πυκνότητα: 11,34  |  Ειδικό βάρος: 11,3

Προϊόντα Μολύβδου

Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται για:
  • την κατασκευή σωλήνων
  • την κάλυψη καλωδίων
  • την κατασκευή βλημάτων και σκαγιών
  • στις μπαταρίες αυτοκινήτων
  • στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
  • για την προστασία από τη ραδιενέργεια στα κέντρα πυρηνικών ερευνών
  • σε μονώσεις

Χρησιμοποιείται επίσης σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή χημικών ουσιών, όπως το μίνιο, το στουπέτσι κλπ.

Λόγω της ανθεκτικότητάς του στη διάβρωση χρησιμοποιείται εκτενώς στην οικοδόμηση κτιρίων.

Γνωρίζετε ότι..

Ο Μόλυβδος δεν απαντάται σε ελεύθερη μορφή στη φύση. Το κυριότερο ορυκτό του μολύβδου είναι ο γαληνίτης PbS που συνήθως περιέχει και άργυρο. Άλλα ορυκτά είναι ο κροκοΐτης PbCrO, ο αγγλεσίτης PbSO και ο ψιμυθίτης PbCrO.

Είναι μέταλλο μαλακό, στιλπνό, ελατό και όλκιμο, δίνοντας σύρματα και ελάσματα μικρής αντοχής. Έχει χρώμα κυανόλευκο και πάνω σε χαρτί αφήνει τεφρόχροα ίχνη.

Προσβάλλεται από τον αέρα και καλύπτεται από στρώμα υδροξειδίου του μολύβδου και ανθρακικού μολύβδου. Σε ξηρό αέρα καλύπτεται από στρώμα οξειδίου του μολύβδου.

Όταν κόβεται έχει κυανόλευκο χρώμα, αλλά εξασθενεί σε γκρι όταν βρίσκεται στον αέρα και σε γυαλιστερό ασημί όταν βρίσκεται σε υγρό.