ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#12

Σκάγια Nο.12 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 1.5