ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#11

Σκάγια Nο.11 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 1.7