ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#10

Σκάγια Nο.10 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 1.9