ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#8

Σκάγια Nο.8 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 2.3