ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#7.5

Σκάγια Nο.7.5 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 2.4