ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#6

Σκάγια Nο.6 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 2.7