ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#5

Σκάγια Nο.5 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 2.9