ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#4

Σκάγια Nο.4 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 3.1