ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#3

Σκάγια Nο.3 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 3.3