ΣΚΑΓΙΑ
Όλα » Small Shots » Σκάγια :Πληροφορίες
  
#2

Σκάγια Nο.2 από την Evros Lead Α.Ε.

Διάμετρος: 3.5