ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο μόλυβδος έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανακύκλωσης από όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό είναι αποτέλεσμα των βασικών του ιδιοτήτων, της καλής σχεδίασης και του που χρησιμοποιείται, το οποίο τον καθιστά αναγνωρίσιμο ανάμεσα στα προϊόντα που κυκλοφορούν και για αυτό η περισυλλογή και ανακύκλωσή του είναι σχετικά εύκολη. Ως αποτέλεσμα, πάνω από τα μισά παράγωγα μολύβδου που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στον κόσμο έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη σε άλλα προϊόντα. Επιπλέον, επειδή ο μόλυβδος είναι ένα στοιχείο που συναντάμε στη φύση ως έχει, ο ανακυκλωμένος μόλυβδος είναι πανομοιότυπος με τον μόλυβδο στα ορυχεία.

Η χρήση του μολύβδου εξελίσεται κάθε χρόνο με μία σημαντική αύξηση στην χρήση του ως ανακυκλωμένο υλικό. Σήμερα το 80% του μόλυβδου χρησιμοποιείται στις μπαταρίες, οι οποίες είναι και ανακυκλώσιμες. Μερικές χώρες αξιολογούν ότι ανακυκλώνουν το 100% του μόλυβδού τους και μερικές άλλες μοιράζονται το σκεπτικό και την πιθανότητα ότι θα φτάσουν στο 100% στο άμεσο μέλλον.

Ένα επιπλέον 6% του μολύβδου χρησιμοποιείται σε μορφή φύλλου στο πεδίο της κατασκευής και ανέργεσης έργων. Μαζί με ένα ποσοστό από χρήσεις όπως η προστασία από ραδιενέργεια, η επικάλυψη καλωδίων και άλλες ειδικευμένες λύσεις όπως συσκευές ανακούφισης για σεισμούς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 90% εκμεταλλεύεται για ανακυκλωμένα προϊόντα - εκ των οποίων σχεδόν όλα ανακυκλώνονται ξανά - για χρήση από τις μελλοντικές γενιές.

Η ανακύκλωση μολύβδου επιφέρει πλεονεκτήματα στην βιομηχανία και στις κοινωνίες σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας, μείωσης εκπομπών του άνθρακα, συντήρηση πόρων, διαχείριση υπαλληλικού προσωπικού και κόστων. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση ήδη χρησιμοποιημένων προϊόντων απαιτεί μόλις το ένα τρίτο της ενέργειας που θα απαιτούσε αντίστοιχα η παραγωγή του ιδίου προϊόντος από μετάλλευμα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, δεν είναι περίεργο ότι η ανακύκλωση είναι μία πολύ δελεαστική επιλογή για όλους και μία πολύτιμη προσφορά στην τήρηση και διατήρηση.