ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Μια μοντέρνα βιομηχανία
ανακύκλωσης μολύβδου και παραγωγής σκαγιών με γνώμονα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος

Στοιχεία Παραγωγικής Δραστηριότητας

Ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης έχει ως εξής:

  • Ιδιόκτητα φορτηγά
  • Γερανογέφυρα
  • Αυτόματη γεφυροπλάστιγγα
  • Κλάρκ
  • Τεμαχιστής Μπαταριών
  • Περιστροφικό φούρνο νέου τύπου και τεχνολογίας
  • Σπαστήρας Πλαστικών
  • Συγκρότημα κομπλέ σκαγιών
  • Συσκευαστήριο σκαγιών 

 


Στην παραγωγική διαδικασία η επιχείρηση ως πρώτες ύλες χρησιμοποιεί μεταχειρισμένες μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα υλικά μολύβδου.

Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης περιλαμβάνει 3 στάδια:

1) Κύρια γραμμή παραγωγής μολύβδου.
Τα κουτιά των μπαταριών, αφού ζυγιστούν κατά την παραλαβή τοποθετούνται στον σπαστήρα και μέσω μεταφορικής ταινίας προχωράνε στον διαχωρισμό του κορμού από το πλαστικό τμήμα.
Στη συνέχεια, το εσωτερικό της μπαταρίας, αφού περάσει από μια επιπλέον επεξεργασία, είναι έτοιμο προς χύτευση στον περιστροφικό φούρνο για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.
2) Επεξεργασία πλαστικού
Το πλαστικό μέρος οδηγείται για έκπλυση, απαλλαγή από ξένες ύλες, τεμαχισμό σε μικρότερα κομμάτια, στέγνωμα και συσκευασία, έτοιμο προς πώληση.
3) Παραγωγή σκαγιών
Ένα μέρος του παραγόμενου μολύβδου από τον περιστροφικό φούρνο οδηγείται στο τμήμα παραγωγής σκαγιών όπου γίνεται η μορφοποίηση των σκαγιών με ρίψη του ρευστού υλικού σε πηγάδι βάθους 70 m. Εν συνεχεία, ακολουθούν τα στάδια της λείανσης των σκαγιών, της διαλογής ανα μέγεθος και της συσκευασίας του τελικού προϊόντος σε σάκους.