ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύντομο ιστορικό της EvrosLead

H Evros Lead Α.Ε. ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 με την επωνυμία: Βιοτεχνία Ανακύκλωσης Μολύβδου & Παραγωγής Σκαγιών Α.Ε..

Το 2004 μεταβιβάστηκε, εξ ολοκλήρου, η ιδιοκτησία της επιχείρησης και από τότε λειτουργεί με τη νέα μετοχική σύνθεση που είναι: 50% της Αποστολίδου Όλγας του Βαλεντίνου και 50% του Στεφάνογλου Κων/νου του Δημητρίου.

Η επωνυμία, οι σκοποί και οι δραστηριότητες, παρέμειναν οι ίδιες, με εξελίξιμη πορεία στον κλάδο.

Με την νέα μετοχική σύνθεση έγινε:

  • Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός όλων των παλαιών μηχανημάτων.
  • Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και τεχνολογιών.
  • Kαθορισμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Πιστοποίηση ISO:14001 (από τον Σεπτέμβριο του 2008).
  • Επέκταση των δραστηριοτήτων και συνεργασιών σε όλο τον κόσμο.