ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

EvrosLead σχεδιάγραμμα / οργανόγραμμα

Επιγραμματικά αναφέρεται ότι η οργανωτική δομή της εταιρείας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

  • Διεύθυνση
  • Παραγωγή
  • Πωλήσεις – Προμήθειες
  • Μεταφορές
  • Λογιστήριο