ΚΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
Lead Ingots

Προϊόντα κράμματος μολύβδου

94,70%

Pb Sn Sb Bi Cu As Ag Zn
Ave 94,7 0,367 4,44 0,0038 0,0925 0,0234 <0,0005 0,0055
Cd Ni Fe Ca Te Al Se
Ave 0,0142 >0,02 0,013 0,0017 0,0049 0,0008 <0,0010


97,80%

Pb Sn Sb Bi Cu As Ag Zn
Ave 97,8 0,124 1,79 0,093 0,0462 0,127 <0,0017 0,0010


Cd Ni Fe Ca Te Al Se
Ave 0,019 >0,0113 0,0052 0,0010 0,0009 0,0007 <0,0010


98,50%     

Pb Sn Sb Bi Cu As Ag Zn
Ave 98,5 0,0529 1,17 0,0118 0,0436 0,0696 0,0018 0,0085
Cd Ni Fe Ca Te Al Se
Ave 0,0135 0,0162 0,0038 0,0025 0,005 0,0011 <0,001099,50%

Pb Sn Sb Bi Cu As Ag Zn
Ave 99,5 0,0118 0,284 0,0106 0,0441 0,0198 0,0018 0,004
Cd Ni Fe Ca Te Al Se
Ave 0,008 0,0092 0,018 0,0021 0,003 0,0009 <0,001099,90%

Pb Sn Sb Bi Cu As Ag Zn
Ave 99,9 <0,0005 0,007 0,0096 0,0346 0,0068 0,0012 <0,0010
Cd Ni Fe Ca Te Al Se
Ave <0,0001 0,0006 0,0023 0,0005 0,0019 0,0006 <0,0010

Γνωρίζετε ότι..

Ο Μόλυβδος δεν απαντάται σε ελεύθερη μορφή στη φύση. Το κυριότερο ορυκτό του μολύβδου είναι ο γαληνίτης PbS που συνήθως περιέχει και άργυρο. Άλλα ορυκτά είναι ο κροκοΐτης PbCrO, ο αγγλεσίτης PbSO και ο ψιμυθίτης PbCrO.

Είναι μέταλλο μαλακό, στιλπνό, ελατό και όλκιμο, δίνοντας σύρματα και ελάσματα μικρής αντοχής. Έχει χρώμα κυανόλευκο και πάνω σε χαρτί αφήνει τεφρόχροα ίχνη.

Προσβάλλεται από τον αέρα και καλύπτεται από στρώμα υδροξειδίου του μολύβδου και ανθρακικού μολύβδου. Σε ξηρό αέρα καλύπτεται από στρώμα οξειδίου του μολύβδου.

Όταν κόβεται έχει κυανόλευκο χρώμα, αλλά εξασθενεί σε γκρι όταν βρίσκεται στον αέρα και σε γυαλιστερό ασημί όταν βρίσκεται σε υγρό.